Icon sizes

Mini icon
Regular icon
Large icon

Icon badge types

Icon Only
Plain
Outline

Icon badge shapes

Square
Radius
Round

Icon layout